Preview Mode Links will not work in preview mode

Hvordan kan vi designe vores jobs og liv, så vi tænker ENDELIG MANDAG? Line Reeh søger bud i samtaler med eksperter, nytænkende hverdagsmennesker og modige viskvinder, som deler forskning og egne erfaringer.

Talenteksperten, motivationsforskeren, karriecoachen, lederen, som tror på kærlighed som ledelsesprincip, og shamanen under uglevinger i skoven.

Feb 8, 2021

Mind-blowing og "politisk ukorrekte" Birgitte Baadegaard, forfatter til 'ManiFEST for kvinder', om kvinders længsel, glemte stemme og alt det feminine, som vi som samfund skal have lukket ind igen, for at få dyb mening og følelsen af 'Endelig Mandag' tilbage på alle hylder: Det cykliske, skabende, kroppen, intuitionen, spiritualiteten og al tings forbundethed.

Birgitte Baadegaards ManiFEST for kvinder er udkommet på forlaget Aaronsen (2019). Der er opstået en facebookgruppe rundt om bogen, som i skrivende stund har mere end 1.300 medlemmer. 

"At have stemmeret er ikke lig med at have en stemme. Har du nogen sinde tænkt over, at den ramme, du er blevet født ind i, som kvinde, ikke er en ramme, du selv har været med til at definere?"

I episoden taler vi blandt andet om,

  • Hvorfor flere og flere kvinder i dag ”står af” det traditionelle arbejdsliv trods et godt job og en god uddannelse.
  • Hvorfor navnløs længsel, savn og utilfredshed ofte karakteriserer kvinder – trods ”et godt liv”.
  • Hvad, hvis ”lige” ikke er det samme som ”ens”?
  • Hvad hvis kvinders autentiske stemme er forstummet i en grad, så vi selv har glemt at lytte til den i kampen for at passe ind i rammen?
  • Hvad gør den historiske ramme for og ved kvinder?
  • Og hvad gør det, hvis vi går IND og kigger på konsekvenserne for kvinder på et dybdepsykologisk plan?

Din stemme som kvinde mangler i verden. 

"For at kunne lade din ægte stemme høre, ligger der et gravearbejde foran dig. For først, når du begynder at se bagom rammen, finder du de fortrængte perspektiver og lag – både omkring dig og i dig selv. Som kvinde. Heri ligger også (noget af) forklaringen på den smerte, splittelse, forvirring, rodløshed, som du statistisk set oplever. Trods ydre styr på det hele (eller: det meste."

Birgitte Baadegaard er født i 1967 og uddannet cand.merc. Hun gik fra marketingassistent til projektchef til marketingchef. Så satte et par syge børn en stopper for det traditionelle "ræs". 

I årene siden har hun arbejdet som selvstændig karrierecoach for kvinder. Hun holder løbende foredrag og workshops for kvinder i ledelse, kvinder i arbejde, kvinder i personlig vækst og har skrevet flere bøger om kvinder (og mænd) i liv og ledelse.

ManiFEST for kvinder fra 2019 er hendes seneste bog. 

Birgitte Baadegaard

Link til Birgitte Baadegaards 8 ugers onlineforløb om manifest for kvinder: ManiFEST for kvinder | ManiFEST for kvinder (teachable.com)