Preview Mode Links will not work in preview mode

Hvordan kan vi designe vores jobs og liv, så vi tænker ENDELIG MANDAG? Line Reeh søger bud i samtaler med eksperter, nytænkende hverdagsmennesker og modige viskvinder, som deler forskning og egne erfaringer.

Talenteksperten, motivationsforskeren, karriecoachen, lederen, som tror på kærlighed som ledelsesprincip, og shamanen under uglevinger i skoven.

Sep 5, 2021

Hvad skal der grundlæggende til for at vi trives og blomstrer op som mennesker - også i arbejdslivet? Det har jeg talt med lektor Ib Ravn, fra DPU ved Aarhus Universitet, om - med udgangspunkt i Selvbestemmelsteorien (SDT).
 
Selvbestemmelsesteorien er en teori om motivation og trivsel. Den er kernen i et omfattende internationalt forskningsprogram, som mange tusinde forskere bidrager til, og som Ib Ravn netop har udgivet den første samlede bog om på dansk. Og det er spændende sager!
 
Brudstykker af teorien har været kendt i Danmark som sondringen mellem "indre" og "ydre" motivation, som også Daniel Pink har samlet og brugt i "Drive", men teorien indeholder meget mere...
Selvbestemmelsesteorien er et psykologisk felt baseret på studier af, hvornår vi trives og hvornår vi ikke gør. Den er grundlagt af Deci og Ryan i 80’ernes uSA og har siden udviklet sig til et internationalt forskningsfelt.
 
"Selvbestemmelsesteori (SDT, Self-Determination Theory) er en frigørende og progressiv psykologisk teori med klare følger for radikalt anderledes strategier og praksisser i liv og samfund."
 
Teorien beskriver blandt andet, hvad vores helt grundlæggende behov er, som, når de er opfyldt, skaber dyb mening, trivsel og opblomstring: Autonomi, Kompetence og Sammenhørighed. Og vi får Ib Ravns bud på, hvordan det kan oversættes og bringes i spil i vores arbejdsliv.
 
SDT har som grundsyn, at mennesket har en naturlig og spontan væksttendens, der ytrer sig i en rettethed udad i verden. En intrinsisk undersøgelsestrang, motivation og aktivitet som primær og helt central for alle mennesker og dermed er forudsætning for en velfungerende psyke, et sundt liv og et retfærdigt samfund.
 
Vi når også omkring, hvorfor "mening"; som man jo ellers ofte har fokus på, når man taler arbejdsliv, ikke har fået plads på listen over primære behov.
 
Og så ser vi nærmere på de forskellige typer af motivation, som selvbestemmelsesteorien giver os begreber for.
 
For hvad er et "Selv" egentlig er?! Og hvornår føles noget "som mig"?
 
Det viser sig også, at ikke alle mål i livet gør os lige tilfredse, når vi når dem. Heldigvis, får jeg faktisk lyst til at sige ;-)
 
Ib Ravns bog "Selvbestemmelsesteori. Motivation, psykologiske behov og sociale kontekster" er udkommet på Hans Reitzels forlag.
 
Foto af Ib Ravn: Søren Kirkegaard.