Preview Mode Links will not work in preview mode

Hvordan kan vi designe vores jobs og liv, så vi tænker ENDELIG MANDAG? Line Reeh søger bud i samtaler med eksperter, nytænkende hverdagsmennesker og modige viskvinder, som deler forskning og egne erfaringer.

Talenteksperten, motivationsforskeren, karriecoachen, lederen, som tror på kærlighed som ledelsesprincip, og shamanen under uglevinger i skoven.

Oct 14, 2021

At en kaffeordning bliver fjernet, er en af de typer forandringer, der sjældent får opmærksomhed, hverken i litteraturen eller i praksis. Tværtimod vil den typisk blive fortiet, for hvem har lyst til at påpege, at netop den forandring fylder mere end den digitale transformation, alle afdelingsmøderne handler om?

Signe Bruskin har undersøgt, hvad det reelt er for forandringer, som påvirker os (mikroforandringer) og føles som radikale. Og det er alt andet end det, som man kan læse på topledelsens strategiske power points. Der er bare ingen, der helt tør indrømme det.

Derfor måtte Signe også bruge særlige etnografiske metoder for overhovedet at "afsløre" og afdække, hvad der reelt er på spil for os, da hun lavede sin undersøgelse i en større dansk virksomhed.

Velkommen til en samtale, hvor vi går under overfladen og dykker ind bag den officielle fortælling i “skåltaler” og powerpoints for at se på, hvad der i VIRKELIGHEDEN betyder noget for os og føles som radikale forandringer i vores arbejdsliv: Mikroforandringer.

De kan virke ubetydelige og bliver derfor nemt overset, når de mere omfattende organisatoriske forandringsprocesser tiltrækker sig opmærksomheden.

Men, viser Signes undersøgelser, reelt er det sådan, at “topledere er den eneste gruppe, der peger på de mere strategiske forandringer, som de radikale organisationsforandringer". Alle andre peger på ikke-planlagte og ikke-strategiske forandringer, som det, der reelt betyder mest. Ingen tør bare indrømme det!

Og løsningen er ikke bare mere top-down kommunikation, men facilitering af forandringen, som Signe fortæller mere om i episoden.

Undervejs i samtalen får du også historien om Signes egen vej gennem arbejdslivet og hvad, der driver hende i hendes arbejde  - og vi trækker tråde tilbage til afsnittet med Helle Heins motivations-arketyper.

Signe Bruskin er cand.merc.HRM og ph.d. i organisationsforandringer fra Copenhagen Business School, Stanford University og Frankfurt School of Finance.

I dag er hun i værksætter og stifter af Enlighten, som bygger bro mellem forskere og praktikere. Og så er hun ekstern lektor ved CBS.

Signes Bruskins bog "Mikroforandringer. Et medarbejderblik på organisationsforandringer" er udkommet på Dansk Psykologisk Forlag.