Preview Mode Links will not work in preview mode

Hvordan kan vi designe vores jobs og liv, så vi tænker ENDELIG MANDAG? Line Reeh søger bud i samtaler med eksperter, nytænkende hverdagsmennesker og modige viskvinder, som deler forskning og egne erfaringer.

Talenteksperten, motivationsforskeren, karriecoachen, lederen, som tror på kærlighed som ledelsesprincip, og shamanen under uglevinger i skoven.

Mar 20, 2023

Skal en karriere altid gå ligeud, opad og frem mod flere stjerner på skuldrene eller kan det også være en rejse eller en krusedulle?

Rie Thomsen er Danmarks første professor i karrierevejledning. Og hun vil gerne gøre op med vores traditionelle, lineære måder at tænke karriere på. For den er ikke sand. 

Jeg...


Mar 7, 2023

Nogle gange ender den vej, som man troede man skulle følge i arbejdslivet, blindt. Enten fordi man selv får lyst til at skifte bane  - eller fordi omstændighederne tvinger een til det. 

For Lotte Pia Stenfors var det kronisk sygdom med voldsomme smerter og et utal af operationer, som ledte til en fyreseddel...