Preview Mode Links will not work in preview mode

Hvordan kan vi designe vores jobs og liv, så vi tænker ENDELIG MANDAG? Line Reeh søger bud i samtaler med eksperter, nytænkende hverdagsmennesker og modige viskvinder, som deler forskning og egne erfaringer.

Talenteksperten, motivationsforskeren, karriecoachen, lederen, som tror på kærlighed som ledelsesprincip, og shamanen under uglevinger i skoven.

Jul 10, 2023

Skal arbejde nødvendigvis være lystbetonet og meningsfuldt, eller kan vi med fordel se det som en forpligtelse?

Det mener organisations- og krisepsykolog Jacob Thorsen. 

"Jeg har mandagmorgener, hvor jeg elsker at komme på arbejde. Og jeg har mandagmorgener, hvor jeg tænker, 'oh my god' eller 'shit det bliver hårdt'. Så alt det her med, at arbejde skal være lystfuldt eller meningsfuldt, det er ikke noget, som jeg dyrker særlig meget. Jeg træder ud for at løse en opgave og for at gøre det, det kræves. Og så er jeg heldig, hvis der også er nogen, der bliver glade for det, jeg gør."

Jacob er forfatter til "Arbejdslivets svære følelser", hvor han fremlægger otte cases fra sit arbejde som organisationspsykolog. Han inviterer modigt læseren med ind i sin proces og åbner op for den værktøjskasse, som han bruger for at opklare, hvad der er på færde, og hvad der skal til for at "rydde op", i de situationer, som han bliver kaldt ud til.

Jacob arbejder ud fra en såkaldt psykodynamisk tilgang, hvor det usagte og det ikke-rationelle, som foregår i og mellem os, får stemme..

Jeg har inviteret mig selv på besøg hos Jacob, fordi der var noget i Jacobs bog, som fik mig - og (måske) min indre motivationsarketype? - til at reagere, eller rettere, til at protestere....

For er det nu fx virkelig fordi medarbejderne bruger arbejdet til at reparerer på egne behov og livshistorier, at der er travlt på plejecenteret? Fordi de ansatte gør opgaven med beboerne større og bruger mere tid på den end de egentlig bør og behøver. Eller er det (også) fordi rammerne er (for) stramme?

Vi taler også om en case fra en arbejdsplads, hvor en mellemleder blev castet som uduelig, både af sig selv og af andre.

Og om Jacobs syn på persontypeværktøjer.

Og så får du Jacobs egen arbejdslivshistorie.

Hvis du har hørt episoderne med Helle Hein, motivationsforskeren, så vil du måske få lyst til at lytte med også med sådan et "meta-perspektiv på", om hvorvidt den her samtale i virkeligheden er et møde mellem to forskellige motivationsarketyper, en pragmatiker og en primadonna (ligevægtssøgende vs spændingssøgende), som taler sammen med afsæt fra hver sin "planet" og verdensforståelse.  Og med nysgerrighed på hinandens.

Hvad tænker du?

I outroen kan du høre om ny forskning af Malene Friis Andersen, som har afsløret, at medarbejdere i sundhedssektoren (psykiatrien) laver skyggearbejde, det vil sige, at de i skjul, og uden at få løn for det, arbejder ekstra for at kunne levere en kvalitet, som de etisk og fagligt kan stå ved, men som jobbet ikke giver rammer til.

Endelig trækker jeg tråde mellem samtalen med Jacob til pointer fra andre episoder af ENDELIG Mandag - Helle Heins motivationsarketyper (Episode 11), Moralsk stress (Episode 37), Susanne Ekmans forskning i et udpint dansk velfærdssamfund (Episode #39, på vej) og Sofie Marie Billekops forskning i Less Work-Bevægelsen (Episode #28). 

JACOBS BOG
Jacob Thorsen: Arbejdslivets svære følelser. Om håndtering af stærke kræfter i organisationer, der arbejder med mennesker. Akademisk forlag, 2022.

FORRÅELSE
Psykolog Dorthe Birkmose om forråelse:
https://socialpaedagogen.sl.dk/arkiv/2020/01/dorthe-birkmose-alle-er-i-risiko-for-forraaelse/

MALENE FRIIS ANDERSEN OM SKYGGEARBEJDE
Du kan læse mere om Malene Friis Andersens forskning i skyggearbejde her: https://krifa.dk/videncenter/publikationer/baeredygtige-resultater

"Når resultaterne skabes i det skjulte”: https://krifa.dk/videncenter/fagartikler/skyggearbejde

“Sæt spotlys på skyggearbejde”: https://www.etsundtarbejdsliv.dk/artikler/saet-spotlys-paa-skyggearbejdet

Andersen, M. F., Ajslev, J., Tanggaard, L., & Svendsen, P. A. (2020). Skakmat – kan prisen for indflydelse blive for stor? Skyggearbejde og workarounds blandt ansatte i psykiatrien. Tidsskrift for Arbejdsliv, 22(3), 9–24. https://doi.org/10.7146/tfa.v22i3.122822
https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/122822

I OUTROEN REFERERER JEG OGSÅ TIL DE HER BØGER
Helle Hein: En giftig stresscocktail. Når stress skyldes mangel på mening, Forlaget Hein, 2023.
Susanne Ekman: Giftig Gæld og udpint velfærd. Hans Reitzels forlag, 2022.